HD-CVI kamery s fixnou ohniskovou vzdialenosťou a infračerveným prisvetľovačom (IR)