Kontaktné informácie

Kontaktné údaje predávajúceho:
Sídlo spoločnosti : Telefonický a e-mailový kontakt sídla spoločnosti :
ZAIS.SK s.r.o.
Strojárska 359/9
966 01 Hliník nad Hronom
Slovenská republika
Tel.: +421 45 37 000 20

E-mail : office@zais.sk

Prevádzka spoločnosti ( miesto pre osobný odber, uplatnenie reklamácie, doručovacia adresa) : Telefonický a e-mailový kontakt prevádzky :
ZAIS.SK s.r.o.
Strojárska 359/9
966 01 Hliník nad Hronom
Slovenská republika
Tel.: +421 45 37 000 20, 45 37 000 21
Tel.: +421 940 733 703
E-mail : info@zais.sk
E-mail : reklamacie@zais.sk
E-mail : helpdesk@zais.sk
Fakturačná adresa : Fakturačné údaje :
ZAIS.SK s.r.o.
Strojárska 359/9
966 01 Hliník nad Hronom
Slovenská republika
IČO : 50 505 190
DIČ : 2120347405
IČ DPH : SK2120347405
Bankové spojenie : Číslo účtu :
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR SK 54 8330 000000 2801066375
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo:  30470/S
Zapísaný v Živnostenskom registri SR :  680-20162
Orgán dozoru :
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Dolná 46

974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/4124 969

Fax : 048/4124 693

Web stránky a on-line podávanie podnetov na SOI : http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi